Hodnota přenesena na papír a kov.

S penězi přicházíme do styku denně. V dnešní době má každá věc svojí hodnotu vyjádřenou v penězích. Je to výhodné pro obchod a všelijaké směňování. Dává nám to možnost udělat si obrázek o zboží. Kdy a proč peníze vznikly, pomalu neví nikdo z nás.

Dá se říct, že peníze jsou zhmotněný pracovní čas. Když bych to uvedla na příkladu, vypadalo by to následovně. Jedna žena plete svetry a druhá přede nitě. Říkejme první ženě Anka a druhé Manka. Kdyby si Manka chtěla od Anky koupit upletený svetr, musela by se zeptat, jak dlouho Ance trvalo ten svetr uplést. Anka plete jeden svetr dejme tomu pět hodin. Manka by musel tedy Ance za jeden svetr dát tolik nití, kolik jích spřede za pět hodin. Potom si budou vyrovnání.

Peníze jsou statek sloužící ke směně. Oproti tomu, kdyby se směňovaly klasické statky, peníze umožňují přehledně porovnat cenu jednotlivých statků směny, když si obchodníci nepoptávají svoje produkty navzájem. Tento druh statku je zákonem definován jako zákonné platidlo.

Při pohledu do historie vidíme, že dřívějšími platidly mohl být například dobytek, plátno, kůže, kožešina, nebo zejména kov, díky snadné opracovatelnosti. Starověké písemné záznamy uvádějí, že se platilo váženým množstvím stříbra. Nejprve se z kovu vyráběly různé figurky, jimiž se platilo. Posléze se přešlo na mince. Nebylo důležité, jaký měli tvar, ale důležitá byla váha, anebo vyražená hodnota. Později se na mincích začaly razit obrázky. Díky nim se dalo poznat, kde byla mince vyražená.

Zanedlouho došlu i na výrobu papírových peněz. Důvodem byla praktičnost. Jelikož si lidé ukládali mince u obchodníků výměnou za ručně psanou stvrzenku s tím, že kdokoli s takovou stvrzenkou přijde, byl vyplacen dle hodnoty na ní uvedené. Počátkem 11. století se stát rozhodl systém stvrzenek od obchodníků převzít a vytiskl si vlastní, které byly úředně používané jako peníze. Pro zjednodušení celé věci dostaly stvrzenky pevné hodnoty.

V průběhu času se měnila podoba těchto stvrzenek a mincí. Až se každý stát dopracoval do podoby dnešní. Peníze jsou věčné téma. Vyvíjely se spolu s institucemi s nimi spojenými. Přesto pro nás obyčejné lidi to má pořád stejnou filosofii. Něco za něco. Něco mi dají za mojí práci a já to směním za něco u někoho dalšího. Zajímavosti je, že padělání peněz vzniklo skoro ve stejnou dobu jako první peníze.