Proč vznikají firmy, jaký je primární cíl podniku


Je to tak a není to jinak, firmy tu jsou a budou jen kvůli tomu jedinému, kvůli
ZISKU.
V některých kruzích se podniku říká „stroj na peníze“, protože kvůli penězům firmy vznikají a jen kvůli nim jsou udržovány. Málo kdo je tak hloupý, aby udržoval při životě něco prodělečného, pokud k tomu není pádný důvod. Toto je také důvod, proč stát nemůže fungovat jako firma. Jen si představte stát fungující na principu „stroj na peníze“, asi by se nám v něm dobře nežilo.
prasátko na mince

Co podnik, to hierarchie cílů

Samozřejmě, že dobře řízený podnik, ať už malý, nebo obrovský koncern, musí mít stanoveny vize a cíle, za kterými se ubírá, pokud by je neměl, nemohlo by se k nim upínat celé úsilí podniku, a to by se pak rozpadlo a v nejhorším případě by se bojovalo o zdroje na takové úrovni, že by podnik vnitřními spory strádal.
skládání puzzle

Všechny cíle musí navazovat na vizi

–          Dlouhodobé cíle: tyto cíle definujeme na období pěti a více let, jejich posláním je trvalé udržení fungování podniku, nebo také zvyšování majetkové podstaty podniku, což jinak řečeno znamená, růst tržní hodnoty podniku.
–          Střednědobé cíle: zde se soustředíme na období kolem tří let a naším zájmem je dosahovat přiměřeného zisku tak, abychom z toho něco měli my, ale i náš podnik, aby mohl růst.
–          Krátkodobé cíle: v této skupině bude cílů nejvíce, protože už budou přímo vyjadřovat požadavky na prostředky, kterými budeme dosahovat především udržení platební schopnosti.

Chyba ze zaslepenosti

Problémem většiny lidí je zaslepenost, když přijde na velké částky, často si neuvědomujeme, že mnoho toho, co jsme vydělali a vykazujeme jako zisk, musíme do firmy nalít zpátky, aby mohla dále fungovat a udržela se v konkurenčním světě.
Velikou chybou, kterou dělají firmy s širokým okruhem akcionářů je, že stáhnout většinu zisku pro sebe a do firmy na inovace a vylepšení se nevrací nic, ale pokud nebudete investovat do toho, co je vaše, snadno se vám to rozpadne pod rukama, jako domeček z karet.