Co je to sexuální asistence?

Sexuální asistenci bychom mohli zařadit do okruhu sociálních služeb, nebo oborů, které mají k tomuto okruhu blízko. Jedná se totiž o sexuální asistenci poskytovanou osobám, které nemají takovou možnost užít si intimitu, zkoumat svou sexualitu nebo se vůbec s tímto tématem seznámit. Mluvíme třeba o lidech h s handicapem, jiným tipem postižení nebo o seniorech. Sexuální asistenti pomáhají jednotlivcům i párům, ale i třeba rodinám takových jedinců, a to ve formě konzultace. Jedná se o poměrně mladou službu, která je poskytovaná teprve několik let. Už nyní ale existuje seznam certifikovaných sexuálních asistentů, kteří poskytují své služby.

sex

Co tyto služby zahrnují? Nemusí vůbec dojít ke styku, ale není to vyloučené. Sexuální asistenti řeší se svými klienty všechno ohledně vztahů, lásky, intimity a sexuality. Konzultují s nimi na toto téma, poskytují jim edukaci, a to jak slovní, tak i názornou. Například s nimi pomáhá objevovat jejich sexualitu, touhy, můžou s nimi nacvičovat masturbaci, seznamovat je s jejich vlastním tělem, jelikož se často stává, že tito lidé k tomu prozatím neměli nikdy prostor. Doteky nejsou vyloučené, asistenti se mohou s klienty dotýkat, hladit a může dojít i k nějaké formě sexuálního styku.

žena

Záleží na domluvě obou stran. Asistenti si někdy sebou berou i sexuální pomůcky, na kterých jim názorně vysvětlují věci ohledně sexuality. Můžou s nimi i třeba řešit, hlavně se skupinou seniorů, téma podpůrných prostředků pro erekci, nebo přímo viagry. Tu jim samozřejmě nemohou koupit sami, jelikož viagra na prodej je jen na základě předpisu. Asistenti ale neřeší jen věci týkající se přímo sexu a požitků z nich. Se svými klienty probírají například plánování rodičovství, mateřství nebo je učí, jak říkat ohledně sexuální aktivity ne, pokud se na to nebudou cítit. Sexuální asistenti dojíždí za klienty, většina služeb se tedy odehrává u nich doma, popřípadě v zařízení, kde se nacházejí. Cena je pevně stanovená na částku 1400 Kč za hodinu poskytované asistence.