Problémy s anténou


Vzpomínám si, když jsem Å¡la bydlet k babiÄce, protože jsem se rozeÅ¡la s partnerem a abych nemusela platit zbyteÄnÄ› sama drahý nájem, tak jsem se rozhodla, že alespoň tÅ™eba dva nebo tÅ™i roky budu bydlet u babiÄky a u dÄ›deÄka, abych uÅ¡etÅ™ila nÄ›jaké peníze. Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› to takhle dÄ›lá opravdu spoustu lidí, aby uÅ¡etÅ™ili vÅ¡ichni. Víme, že v poslední dobÄ› není ekonomika tak moc přívÄ›tivá, jako bývala kdysi a že také mnoho lidí chce Å¡etÅ™it, aby si také mohli užívat života, aby nemuseli žít z mÄ›síce na mÄ›síc a z výplaty k výplatÄ›. Jenomže vždycky nejhorší na tom je, že když máte nÄ›co výhodného, tak potom se vám tam nÄ›co Å¡patného stane, že jste potom z toho neÅ¡Å¥astní a nevíte, co máte dÄ›lat.

Někdy jsou problémy v elektřině.

MÄ› u babiÄky se vÄ›tÅ¡inou vždycky rozbije anténa. Já si vždycky říkám, na co kupují vždycky tak drahé antény, když se jim to vždycky rozbije. Jednu anténu jim zboří vítr anebo nÄ›jaká vichÅ™ice anebo kroupy, a potom zase se rozbije sama od sebe. Myslím si, že kdyby tÅ™eba babiÄka s dÄ›deÄkem koupili nÄ›jakou kvalitní anténu, že by to tÅ™eba vyÅ™eÅ¡ilo? Jenže kolikrát si říkám, že by technika musela být asi hodnÄ› donekoneÄna vyspÄ›lá, aby tÅ™eba anténa nám také vydržela alespoň více než pÄ›t let. Myslím si, že tÅ™eba babiÄka s dÄ›deÄkem vždycky koupí nÄ›jaký auÅ¡us, který se potom ihned rozbije.

Někdy anténa nedrží.

Tak jsem si Å™ekla, že příštÄ›, až se rozbije anténa znovu, že anténu koupím já. Nebo to tÅ™eba můžou být také nÄ›jaké dráty anebo potíže v elektÅ™inÄ›, co stále rozbíjí anténu. Ale já se v tomhle bohužel nevyznám, takže jsem si také Å™ekla, že bych mohla zavolat nÄ›jakého instalatéra nebo elektrikáře, který by se nám na to podíval. A tÅ™eba by nám Å™ekl, jestli za to může elektÅ™ina anebo nÄ›jaké kabely. Já se v technice nevyznám, takže si myslím, že pozvat nÄ›jakého odborníka se vyplatí, že by nám ihned poradil, proÄ se nám stále anténa rozbíjí anebo kde je nÄ›jaká skrytá závada.