Prokrastinace

Každý z nás se jistě setkal s velmi neoblíbeným termínem prokrastinace. Dost možná prokrastinace představuje i pro Vás nemalý problém. Je to totiž problém, který trápí opravu mnoho lidí, a Vy rozhodně nejste vůbec žádnou výjimkou. Jedná se o chronickou tendenci odkládání plnění náročných povinností a úkolů na pozdější dobu. Může ohrožovat naše duševní zdraví. Jiný termín pro prokrastinaci může být také liknavost nebo otálení. Je třeba uvědomit si, že liknavost není lenost. Je to spíše něco jako zlozvyk.
kožená brašna
Prokrastinace představuje velké riziko také v pracovním životě. A to jak pro podnikatele, tak také pro jejich zaměstnance. Ohroženi jsou oba.
Jak s ní bojovat? Zlozvyk podobně jako závislost vyžaduje odvykací kúru. Jak vypadá fáze odvykání v případě prokrastinace?

Odvykací kúra rozhodně není vůbec snadná

· Režim– v prvé řadě je zapotřebí nastavit si přísný režim, tedy sebedisciplínu. Nenechat se v žádném případě odradit od plnění povinností. Je třeba uvědomit si, proč je třeba splnit ten či onen úkol. Stejně tak je zapotřebí minimalizovat to, co nás rozptyluje. Například, když pracujeme na počítači, nezapínáme zbytečně internet.
· Něco za něco– odměnit se za úspěch, potrestat se za selhání.
· Plánování– timemanagement je velmi užitečný. Zapisovat si úkoly do kalendáře či diáře, dělat poznámky, rozdělit si úkoly na menší fáze. Vizualizujte si jednotlivé dny. Když víte, co Vás čeká, celková úzkost a nechuť k plnění úkolu se minimalizuje.
· Nebuďte v tom sami.Je vhodné domluvit se s přítelem, manželem či manželkou, můžete využívat psychologickou poradnu nebo služby profesionálního kouče.
lepítka na monitoru
Prokrastinace je velmi vážný problém, kterým trpí opravdu mnoho lidí. Kromě profesního života se projevuje například při odkládání návštěv lékařů, při odkládání placení účtů a celé řadě dalších záležitostí.