Láska a sebeláska

Někteří lidé se domnívají, že sebeláska je projevem negativity a sobectví, a že bychom měli druhým lidem především sloužit a být jim nápomocni. Nemůžete však být nikomu ku prospěchu, jestliže nejste dostatečně spokojení a šťastní sami se sebou, nešťastný člověk, který cosi vykonává z povinnosti, jen aby byl spasen, kolem sebe šíří jen neklid a chaos. Právě proto je láska ke svému já jednou z podmínek pozitivního života a lidé, kteří na sobě intenzivně pracují, si to moc dobře uvědomují.
objetí muže

Chvilka pro sebe

Mít se rád. Zní to jako hloupá fráze, ale co se za tím skrývá moudrosti a zkušeností. Mít se rád a odpustit sám sobě je totiž to nejtěžší, co člověk musí provést. Nikdo to za vás neudělá, na nikoho nelze svalit váš vlastní život, odpovědnost vůči sobě samému a za svá vlastní rozhodnutí. Každou vteřinu, v každičký okamžik se neustále rozhodujeme, jakou variantu si vybereme, kterou bychom chtěli prožít. A na základě vlastních zkušeností pak o tom všem můžeme říci, že víme, co to znamená.
motýl nad rukou

Odpustit si

Abychom se měli rádi, musíme proniknout do svého vlastního nitra, nastavit sám sobě své vlastní zrcadlo a vězte, že řada lidí se tomuto kroku vyhýbá, jako čert kříži. Možná si vybavíte onen slavný citát francouzského spisovatele Francois de La Rochefoucauld ve filmu Sněženky a machři, že vyrovnat se s tím, čeho se na nás dopustili ti druzí je mnohem snazší, než odpustit tomu, čeho jsme se na sobě dopouštěli sami.
soumrak a silueta ženy
V této úvaze je nesmírná hloubka, do jejíchž důsledků se promítají naše vlastní strachy a fóbie, dogmata, předsudky, závislosti, nenávisti, žárlivosti, závisti, nedostatek sebevědomí ve všech možných formách. Milovat svou duši a své tělo také znamená se o ně náležitě starat. Jen si přiznejte, kolikrát jste spontánně vyzařovali radost, ačkoliv se to třeba ve společnosti nesluší, kolikrát jste na rovinu vyjádřili svůj vlastní názor, aniž by vás přetlak uvnitř svíral a dusil, jak často podléháte stresu a panice, kolik času věnujete pohybu a sportu, a zda vaše stravovací návyky vaše tělo dostatečně zásobují živinami?